Bát Dừa Giá Sỉ – Bát Dừa Nghệ Thuật ( Art -Coconut – Bowl)

Bát Dừa Nghệ Thuật ( Art -Coconut – Bowl)

  • Sử dụng trong quán ăn.
  • Dùng để trang trí.
  • Sản phẩm làm một món quà tặng