Bát Gáo Dừa – Bát Dừa – Chén Dừa – Chén Gáo Dừa

15.000VNĐ

Bát Gáo Dừa – Bát Dừa – Chén Dừa – Chén Gáo Dừa

  • Sử dụng trong quán ăn.
  • Sử dụng trong gia đình
  • Dùng để trang trí.
  • Sản phẩm làm một món quà tặng